• 70 11 13 00
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Persondataloven

OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER
(webversion)

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos SKAD, CVR-nr. 32177328 (herefter "Forening").

Som følge af dit ved medlemsskab eller som kunde indgåede aftale med foreningen accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:

1. Generelt
2. Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
3. Kontakt

 

1. Generelt

Gennem din aftale med foreningen indsamles der personoplysninger om dig.
Er din virksomhed medlem af foreningen, indsamles der ligeledes information om dine ansatte når der foretages en individuel sagsbehandling. Det er dit ansvar som arbejdsgiver at oplyse relevante medarbejdere om formidling af personoplysninger til foreningen.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU's Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet "gældende lovgivning").

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

Foreningen beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med foreningen. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail, fødselsdato mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatter af persondataforordningen.

I arbejdsgiversammenhæng omhandler personoplysninger også medarbejdere, der er ansat hos en medlemsvirksomhed. Her er der tale om sagsrelevant oplysning til behandling af en sag. Der henvises til regler om faglig strid og arbejdsgiverforeningens pligter.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som medlem og kunde samt levere de services, du har købt af os og foretage sagsbehandling.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

 

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med foreningen består.

Når du melder dig ind eller køber en service hos foreningen, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil du ikke længere er medlem eller servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos foreningen i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis dit medlemskab eller aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2018 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2023. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

 

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

Vi bruger personoplysninger ifm. erhvervsmæssig medlemskab (SKAD) og privat medlemskab (TFTB), samt når du køber ydelser hos os (SKAD).

I arbejdsgiverrelevante tilfælde, der omhandler sagsbehandling ifm. overenskomstforhold og den relevante fagforening, anvendes indsamlede persondata om medarbejerforhold i en medlemsvirksomhed til den konkrete sagsbehandling mellem de involverede parter. 

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig medlems- og kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med foreningen og fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at foreningen (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

 

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som medlem, ansat hos en medlemsvikrsomhed eller kunde hos foreningen ret til at få foreningens bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til foreningen (dataportabilitet) eller er blevet udleveret til foreningen af arbejdsgiver. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

 

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af foreningen uden unødig forsinkelse.

 

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af foreningen uden unødig forsinkelse, hvis foreningen ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger. Bemærk venligst, at såfremt foreningen i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

 

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i foreningens IT-system og/eller i papirform.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

 

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

 

3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos foreningen, skal du rette henvendelse til SKAD på e-mail: skad@skad.dk.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Med venlig hilsen

Forening: SKAD
Senest revideret: 02.10.2019

Guldmedlemmer

 

Medlemskaber