• 70 11 13 00
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Pressemeddelelsen oversat af Thomas Krebs, SKAD (Original kan hentes her)

 

Bruxelles, den 13. september 2021 - Forud for Europa-Kommissionens workshop om "Adgang til data i køretøjer" den 17. september 2021 opfordrede en bred koalition, der repræsenterer eftermarkedsoperatører, køretøjsforhandlere, mobilitetstjenester og forbrugere Europa-Kommissionen til at offentliggøre et ambitiøst lovforslag forslag om adgang til køretøjsmonterede data senest i første kvartal 2022.

 

Den vedvarende mangel på adgang til data og funktioner i køretøjet bringer i stigende grad vores evne til at konkurrere inden for digitale produkter og tjenester i fare og at tilbyde kunder, både forbrugere og flådeejere/-operatører, de digitale tjenester, de forventer. Den nylige TRL-undersøgelsesrapport, bestilt af Europa-Kommissionen, skildrer disse problemer, som er forankret i køretøjsfabrikanters lukkede telematiksystemer. En anden undersøgelse, bestilt af forbrugerorganisationen FIA Region I, viste, at hvis denne model ville fortsætte med at etablere sig, kunne det føre til, at forbrugere og uafhængige tjenesteudbydere skulle påtage sig yderligere omkostninger på omkring 65 milliarder euro om året i 2030.

 

Det er derfor tid til at handle! Efter i forvejen langvarige undersøgelser og adskillige udsættelser siden 2018, bør lovudkastet sættes i lovgivningskredsløbet senest i første kvartal af 2022 for at have en chance for at gennemgå den fuldstændige ordinære lovgivningsprocedure. Enhver forsinkelse kan resultere i, at denne store lovgivning, der beskytter forbrugere og SMV'er, bliver forsinket til Europa-Kommissionens og Europa-Parlamentets næste valgperiode, hvilket bringer konkurrenceevnen og overlevelsen i fare for de 500.000 virksomheder og 4,5 millioner job, vi repræsenterer.

 

Der er behov for en robust og ambitiøs sektorspecifik lovgivning. Det, der er på spil, er for vigtigt til at blive håndteret med bløde foranstaltninger. En principbaseret lovgivning understøttet af specifikke tekniske og juridiske krav er nødvendig for at sikre lige adgang til køretøjet, dets data, funktioner og kommunikation med brugerne. Denne lovgivning skal tage fat på de systemiske problemer, som utvetydigt er blevet identificeret i de seneste år. Den skal være effektiv og robust nok til at forblive relevant over flere år. Automobilmarkedets særlige karakteristika, kompleksitet og betydning kræver en sektorspecifik lovgivning og kan ikke behandles i de bredere horisontale initiativer inden for rammerne af den europæiske datastrategi.

 

Der er en simpel løsning: påbud om en sikker on-board telematikplatform (S-OTP). S-OTP er et sæt krav baseret på udstyr, som allerede er i køretøjet, og på eksisterende standarder, uden at involvere yderligere enheder. Det giver forbrugerne kontrol og giver dem mulighed for frit at vælge, hvilke tjenesteudbydere der har adgang til hvilke tekniske data og til hvilket formål. Kun tjenester, der er uafhængigt vurderet, testet og godkendt, kunne vælges af forbrugerne. Det er fuldt ud i overensstemmelse med Den Europæiske Unions mål med hensyn til databeskyttelse, cybersikkerhed, digitalisering og forbedring af vejmobilitet. Vi har tidligere i år offentliggjort en detaljeret teknisk beskrivelse af, hvad S-OTP'en ville være, og hvordan den ville fungere, og i dag udgiver vi et sæt videoer for at forklare det på en kortere måde. Denne video forklarer tydeligt, hvordan digitalisering transformerer vejmobilitet, hvordan S-OTP er den perfekte løsning på de udfordringer, der opstår som følge af denne trend, og hvad dens fordele er for forbrugerne, økonomien og samfundet som helhed.

Vi opfordrer indtrængende Europa-Kommissionen til at offentliggøre et ambitiøst og omfattende lovforslag om "Adgang til data i køretøjer" inden første kvartal af 2022, for at sikre ægte forbrugervalg, innovation og effektiv konkurrence for digitale biltjenester.

 

 

SKAD er en arbejdsgiver- og brancheforening, grundlagt i 1907 af de daværende karetmagere.

Foreningen har en medlemskreds indenfor frie værksteder, der arbejder med lakering, karrosseri opretning, mekanisk reparation, opbygning, ombygning, og servicering af både biler, tunge køretøjer og motorcykler.

Foreningen er den eneste teknisk baserede forening i brancherne og arbejder målrettet med at udvikle medlemmerne indenfor disse områder.

TFTB – The Freedom To Build, er en sektion for privatpersoner, der ombygger på deres køretøjer.

SKAD er medlem af AIRC International, SMVdanmark og Dansk Arbejdsgiverforening via SAMA.

Foreningen er en aktiv aktør indenfor flere arbejdsgrupper hos forskellige styrelser, forsikringsskader og opgørelse, arbejdsmiljøpolitik, elbilsikkerhed, og arbejder løbende politisk for tilpasning af gældende lovgivning.Landsskatteretssagen er nu afsluttet, og kravet fra Motorstyrelsen blev annulleret af dommerne. Derfor får advokaten sine omkostninger på ca. 325.000 kr. dækket af Skatteankestyrelsen. Indsamlingen har givet samlet ca. 92.000 kr.

Der har dog været en del omkostninger ifm. håndtering af sagen, herunder lovkrav til indsamlingen, revision, transport, bankgebyrer, administration mv. Derfor vil vi tilbagebetale en del af de indsamlede midler, efter omkostninger er dækket.

Så har du indbetalt til indsamlingen og ønsker at få en del af din indbetaling tilbage, så bedes du indsende dine oplysninger til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Oplys venligst i mailen:

  • Dit fulde navn
  • Dit mobilnummer (det brugte til MobilePay)
  • Dit fulde bankkontonummer

 

Ønsker du til gengæld at støtte TFTB’s (The Freedom To Build) politiske arbejde med lovgivning og myndigheder, så takker vi for din støtte. Andelen af din indbetaling efter omkostninger vil blive overført til TFTB.

Da sagen og regnskabet skal afsluttes, så bedes du at oplyse SENEST 1. AUGUST 2021, såfremt du ønsker pengene udbetalt eller om pengene skal doneres til TFTB. Hvis vi ikke hører fra dig, så anser vi det som en tilkendegivelse af donation til TFTB.
Gruppefritagelsesforordningen 461/2010 står til genovervejning hos EU-kommissionen.
Denne forordning kontrollerer den frie konkurrence mellem bilfabrikker, mærkeforhandlere, de frie værksteder og de anvendte dele.
Dermed er der tale om en vigtig forordning, der sikrer at de frie værksteder har mulighed for at servicere og reparere køretøjer.
 

Forruder kan gå i stykker på grund af stenslag eller i en trafikuheld. Når disse skal skiftes, og der er også tale om en bil med avanceret ADAS system (kameraer og radar i forruden), så er det endnu mere vigtigt at sikre at ruden er af en dokumenterbar OE-tilsvarnede kvalitet. Ruder af en anden kvalitet kan direkte have negativ indvirkning på sikkerhedsfunktioner i bilen.
 Mange spørger sig hvad SKAD står for, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder.
 
Læs vores brochure, der giver dig et lille overblik hvem SKAD er.Gennem de sidste år har SKAD begyndt at få flere autolakerer medlemmer.
Vi tilbyder et reelt alternativ til andre brancheorganisationer, og i SKAD sætter vi fokus på håndværket, faglighed og teknik.
 
Vores nye brochure for autolakerere giver god indsigt i de mange værdier SKAD kan tilbyde.
Vores medlemmer er frie små og mellemstore virksomheder indenfor autoskadebranchen, herunder lak og karrosseri, samt køretøjsopbyggere og motorcykelværksteder.
 
 
Vil du vide mere, så ring 70111300.


Det er SKADs ønske at der etablerers flere tekniske tjenester og 3-parts organer, der kan varetage godkendelse af alt fra motorcykel til lastbil.
Derfor har vi været i kontakt med DANAK, der er det ansvarlige organ ifm. akkreditering og auditering af tekniske tjenester i Danmark.
 
DANAK har udarbejdet et dokument, der fortæller hvordan man kan blive teknisk tjeneste, samt giver DANAK 2 timers gratis vejledning, når man har et ønske om at blive akkrediteret til konkrete køretøjstyper og områder.
 
 
SKAD står gerne til rådighed for yderligere dialog om de tekniske områder.


Nyt Nyhedsbrev fra Motorstyrelsen med forklaring og eksempler.

Motorstyrelsen udsender eksempler på lovlig/ulovlig montering af nummerplader på motorcykler.

Nyedsbrevet kan findes her:
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2296066&vid=217135
SKAD har arbejdet målrettet for at der kommer en lempelse omkring det planlagte forbud mod sidemonterede nummerplader, og det er lykkes at finde et smuthul, der giver en vis frihed.
 
LÆS DEN OPDATEREDE TEKNISKE INFORMATION NEDE VED LINKET!

OBS: bliver du stoppet af politiet, og du har fået synet din motorcykel i perioden 31.1.2017 og 1.5.2020, så kan politiet kun henvise dig til syn, såfremt der findes ulovligheder på din motorcykel. Herunder tæller f.eks. ulovlig belysning uden e-mærke, larmende udstødninger, manglende syn på konstruktive ændringer, ringe dækmønster og andre forhold. Bliver du kaldt til syn, så skal du rykke pladen bagtil, som beskrevet i den tekniske information via linket for neden!

 

Motorstyrelsen skriver til SKAD:

"Vi må imidlertid konstatere, at mange motorcykler er blevet synet med en sidemonteret nummerplade i den nævnte periode (i overensstemmelse med den tidligere praksis), uden at synsvirksomheden har noteret dette.
Derfor er det Motorstyrelsens opfattelse, at en motorcykelejer, som har fået synet sin motorcykel med en sidemonteret nummerplade i den nævnte periode, ikke skal dokumentere, at motorcyklens nummerplade rent faktisk var sidemonteret på tidspunktet for synet."Ellers så er anbefalingen klar. Vil du undgå bøde, så ryk pladen baglæns, så den overholder krav i nyhedsbrevets pkt. 3. Få svejset en forlænger ind.
Og nummerplade holder er IKKE en konstruktiv ændring som nogle påstår, og der kræves IKKE TÜV.
Men som altid så kan regler ændres i fremtiden.

 
SKAD og Dansk Metal har afbrudt forhandlinger om ny overenskomst.

Årsagen ligger hovedsageligt i, at forsikringsselskabernes prispres kan presse autoskadesværksteder i en situation med negativ økonomi, da CO-Industri og FO aftalen påfører så høje personaleomkostninger, at et lille positivt resultat ændres til et større negativt resultat.
Her skal der understreges, at skadesarbejde kun giver plads til små overskud, da forsikringsselskaberne fastsætter timepriser samt hvor stor rabat der skal ydes. Følger et værksted ikke disse krav, så kan værkstedet ende op i en situation, hvor værkstedet ikke længere har tilgang til forsikringsselskabet via indkøbsprogrammet forsi.dk - en såkaldt blacklisting.

SKAD kan ikke acceptere at værksteder presses på deres eksistens, og derfor vil forhandlinger fortsætte i forligsinstitutionen. Her vil vi prøve at finde en mere tålelig løsning, på trods af de mørke udsigter.

At reparere autoskader i Danmark kan kun fungere hvis priserne forsikringsselskaberne betaler, er realistiske, og at værksteder ikke bliver nærmest slagtet af selskaberne. Det vil over tid have voldsomme negative konsekvenser for bilejeren, da ingen kan reparere en bil korrekt og sikkert uden at få betaling for arbejdet og dermed mulighed for indkøb af nødvendigt udstyr og efteruddannelse.
 Færdselsstyrelsen afholder et vigtigt informationsmøde den 27.1.2020 for aktører der ønsker at etablere sig som teknisk tjeneste i Danmark.
Med baggrund i at der findes mange tekniske tjenester i udlandet, men ikke i Danmark, så ville det være retfærdigt at Færdselsstyrelsen afholder sådant et møde på engelsk, men det næter styrelsen.Mange har sikkert hørt om at Færdselsstyrelsen planlægger den store omlægning af godkendelse af køretøjer og syn i Danmark.
Dette sker bl.a. med baggrund i EU-forordning 2018/858 mv. pr. 1.9.2020.
 
Faktuelt så kommer det til at betyde en væsentlig ændring af bestående godkendelsesmetoder, her i blandt afskaffelse af prøvningsinstans og introduktion af en EU-godkendt Teknisk Tjeneste.
SKAD har stor interesse i at flere kan godkende både om- og opbyggede køretøjer, så derfor er vi i kontakt med nogle parter heorm.
 
Kort før jul udsendte Transport- og Boligministeriet en høring omkring denne ændring om lov om godkendelse og syn af køretøjer.
 
SKAD har store bekymringer om implementering af den nye lov, fordi det betyder at mindst 12 års lovgivning skal implementeres på få måneder. Danmark har nemligt ikke fuld ud implementeret EU regler på køretøjsområdet i rigtig mange år, og derfor eksisterer der en kæmpe vacuum.
 SKAD er overrasket over en artikel i HD Journalen, hvor den tidligere redaktør tilsværter SKAD og medlemmer, samt direkte har nedfældet urigtige påstande og oplysninger.

HD Journalen har i flere år løbende bragt veldokumenterede artikler fra SKAD, som både bekræfter at 3-års reglen var en aftale mellem SKAD og SKAT Motor, samt findes der mange konkrete afgørelser fra SKAT Motor, der bekræfter at 3-års reglen har eksisteret.

Det skal understreges at SKAD udelukkende arbejder med afgiftstab ved ombygning af fuld afgiftsbetalte køretøjer, ikke veterankøretøjer, som MHS arbejder med. Desuden er SKAD en del af arbejdsgruppen under MHS, hvilket redaktøren har undladt at anføre. Originalitetskravet omfatter veteranbiler.

Vi er i dialog med HDCDK formand, for at finde en løsning på denne udfordring, som for os er et angreb på en gammel og respekteret forening fra 1907. INTET vi har publiceret er ukorrekt, og vi har naturligvis den fulde dokumentation for alt udsendte til stede.

Gennem mange år har vores dygtige medlemsværksteder hjulpet specielt folk med Harley Davidson motorcykler, ved anvendelse af 3-års reglen, for at undgå afgiftstab. SKAT Motor i Taastrup har løbende godkendt disse ændringer uden at opkræve ny afgift. Det betyder faktuelt millioner af kroner vil har redet for HD ejere.

Den nye motorstyrelse har nu en anden opfattelse, og påstå at den aftale, der er indgået mellem SKAT Motor og SKAD, ikke eksisterer, på trods af at vi klart og tydeligt har dokumenteret dette. Man afviser også det brev fra en tidligere skatteminister som værende bevis på 3-års reglen, ved at påstå at brevet slet ikke var ment sådant.

Mht. Thy kontrollen gennemført af Motorstyrelsen, så har vi skriftligt vidneudsagn om det der er sket, og på trods af at den tidl. HD Journal redaktør sætter tvivl om rigtigheden, så har han aldrig efter kendt journalistisk skik, efterspurgt om der findes dokumentation.

Vi anser artiklen som et direkte personligt angreb mod vores arbejde og det vi står for. Det kan vi ikke acceptere og vil handle derefter.

Fakta er fortsat at SKAD er den eneste organisation, der målrettet arbejder med udfordringer ifm. ombygning af fuld afgiftede køretøjer og dette omfatter også motorcykler.SKAD har i flere år målrettet arbejdet på at sikre klare og enkle retningslinjer for om- og opbygning.
 
Færdselsstyrelsen har i flere år været klar over en meget problematisk situation vedr. afprøvning og godkendelse af ombyggede køretøjer.
Pr. 1.9.2020 rammer dette også opbyggere af tunge erhvervskøretøjer.
 
Derfor har SKAD udsendt en pressemeddelelse herom, som kan downloades her.SKAD udgiver den første nogen sinde guideline for hvordan skadede el- og hybridbiler skal håndteres i det daglige på et autoskadeværksted.

Guidelinen er et resultat af flere års arbejde og undersøgelser og skal bidrage til at stille skarpt på de udfordringer der kan vente et værksted. Omfanget af guidelinen har hovedfokus på sikkerhed af både personale og bygninger, der kan være i fare såfremt bilens batteri er skadet.

Guidelinen kan gratis downloades fra www.autoskadebranchen.dk og vil løbende blive opdateret i takt med der kommer mere viden på området.
ADAS - sikkerhedssystemet i bilen - stiller nye krav til værkstederne og også autolakerere.

Radarsensorer, der befinder sig bag kofangerene, er kalibreret til den kvalitet og tykkelse som både kofangeren og lakeringen har. Derfor er det vigtigt at følge bilfabrikkens anvisning.

Forsikringsselskabernes taksatorer har ofte svært at forstå behovet for at lakken slibes ned til plast, og at alle lag genopbygges der, hvor sensorerne sidder. Dermed kan taksatorer påtage sig et ansvar for følgeskader, såfremt man ikke ønkser at betale for dette arbejde. Værksteder har i sådant tilfælde pfligt til at informere bilejeren, da undladelse af at følge bilfabrikkens anvisning kan medføre fare.

SKAD TekInfo kan hentes her.

SKAD får succes med etablering af egentlige synsregler for Custom ombygning af biler og motorcykler. Ny færdselslov og synsregler træder i kraft 1. januar 2017.

Læs mere om Custom.
Det alternative valg for danske lakværksteder. Certificering af arbejdskvaliteten iht. Eurogarant Lak standarden med FDM kvalitetskontrol underlagt ISO 9001.
 


Guldmedlemmer

   

Medlemskaber