• 70 11 13 00
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

AFCAR råber EU-kommissionen op – adgang til bilens data et kæmpe problem

Pressemeddelelsen oversat af Thomas Krebs, SKAD (Original kan hentes her)

 

Bruxelles, den 13. september 2021 - Forud for Europa-Kommissionens workshop om "Adgang til data i køretøjer" den 17. september 2021 opfordrede en bred koalition, der repræsenterer eftermarkedsoperatører, køretøjsforhandlere, mobilitetstjenester og forbrugere Europa-Kommissionen til at offentliggøre et ambitiøst lovforslag forslag om adgang til køretøjsmonterede data senest i første kvartal 2022.

 

Den vedvarende mangel på adgang til data og funktioner i køretøjet bringer i stigende grad vores evne til at konkurrere inden for digitale produkter og tjenester i fare og at tilbyde kunder, både forbrugere og flådeejere/-operatører, de digitale tjenester, de forventer. Den nylige TRL-undersøgelsesrapport, bestilt af Europa-Kommissionen, skildrer disse problemer, som er forankret i køretøjsfabrikanters lukkede telematiksystemer. En anden undersøgelse, bestilt af forbrugerorganisationen FIA Region I, viste, at hvis denne model ville fortsætte med at etablere sig, kunne det føre til, at forbrugere og uafhængige tjenesteudbydere skulle påtage sig yderligere omkostninger på omkring 65 milliarder euro om året i 2030.

 

Det er derfor tid til at handle! Efter i forvejen langvarige undersøgelser og adskillige udsættelser siden 2018, bør lovudkastet sættes i lovgivningskredsløbet senest i første kvartal af 2022 for at have en chance for at gennemgå den fuldstændige ordinære lovgivningsprocedure. Enhver forsinkelse kan resultere i, at denne store lovgivning, der beskytter forbrugere og SMV'er, bliver forsinket til Europa-Kommissionens og Europa-Parlamentets næste valgperiode, hvilket bringer konkurrenceevnen og overlevelsen i fare for de 500.000 virksomheder og 4,5 millioner job, vi repræsenterer.

 

Der er behov for en robust og ambitiøs sektorspecifik lovgivning. Det, der er på spil, er for vigtigt til at blive håndteret med bløde foranstaltninger. En principbaseret lovgivning understøttet af specifikke tekniske og juridiske krav er nødvendig for at sikre lige adgang til køretøjet, dets data, funktioner og kommunikation med brugerne. Denne lovgivning skal tage fat på de systemiske problemer, som utvetydigt er blevet identificeret i de seneste år. Den skal være effektiv og robust nok til at forblive relevant over flere år. Automobilmarkedets særlige karakteristika, kompleksitet og betydning kræver en sektorspecifik lovgivning og kan ikke behandles i de bredere horisontale initiativer inden for rammerne af den europæiske datastrategi.

 

Der er en simpel løsning: påbud om en sikker on-board telematikplatform (S-OTP). S-OTP er et sæt krav baseret på udstyr, som allerede er i køretøjet, og på eksisterende standarder, uden at involvere yderligere enheder. Det giver forbrugerne kontrol og giver dem mulighed for frit at vælge, hvilke tjenesteudbydere der har adgang til hvilke tekniske data og til hvilket formål. Kun tjenester, der er uafhængigt vurderet, testet og godkendt, kunne vælges af forbrugerne. Det er fuldt ud i overensstemmelse med Den Europæiske Unions mål med hensyn til databeskyttelse, cybersikkerhed, digitalisering og forbedring af vejmobilitet. Vi har tidligere i år offentliggjort en detaljeret teknisk beskrivelse af, hvad S-OTP'en ville være, og hvordan den ville fungere, og i dag udgiver vi et sæt videoer for at forklare det på en kortere måde. Denne video forklarer tydeligt, hvordan digitalisering transformerer vejmobilitet, hvordan S-OTP er den perfekte løsning på de udfordringer, der opstår som følge af denne trend, og hvad dens fordele er for forbrugerne, økonomien og samfundet som helhed.

Vi opfordrer indtrængende Europa-Kommissionen til at offentliggøre et ambitiøst og omfattende lovforslag om "Adgang til data i køretøjer" inden første kvartal af 2022, for at sikre ægte forbrugervalg, innovation og effektiv konkurrence for digitale biltjenester.

 

 

SKAD er en arbejdsgiver- og brancheforening, grundlagt i 1907 af de daværende karetmagere.

Foreningen har en medlemskreds indenfor frie værksteder, der arbejder med lakering, karrosseri opretning, mekanisk reparation, opbygning, ombygning, og servicering af både biler, tunge køretøjer og motorcykler.

Foreningen er den eneste teknisk baserede forening i brancherne og arbejder målrettet med at udvikle medlemmerne indenfor disse områder.

TFTB – The Freedom To Build, er en sektion for privatpersoner, der ombygger på deres køretøjer.

SKAD er medlem af AIRC International, SMVdanmark og Dansk Arbejdsgiverforening via SAMA.

Foreningen er en aktiv aktør indenfor flere arbejdsgrupper hos forskellige styrelser, forsikringsskader og opgørelse, arbejdsmiljøpolitik, elbilsikkerhed, og arbejder løbende politisk for tilpasning af gældende lovgivning.


Guldmedlemmer

   

Medlemskaber